Skip to content

Carola Hällgren
Progresi assessment & development AB
E-post: carola@progresi.se
Telefon: +46-70-285 9787

Företagsanpassad ledarutveckling

Progresi arbetar med individ-, grupp- och organisationsutveckling – alltid i nära samarbete med kunden för att säkerställa att utvecklingen ligger i linje med företagets strategi, vilja och värderingar.

”Du är som ett lackmuspapper” sa Björn Lindeborg, numera VD för Newsec Asset Management, när han frågade Carola om hennes uppfattning om en grupp och menade att hon var både snabb och korrekt i sin analys.

Om Progresi för organisationer som vill utvecklas

Progresi arbetat med människors utveckling, individuellt, i grupp samt med företagsutveckling med störst fokus på människorna i organisationen och hur de kan bidra till företagets framsteg.

Progresi marknadsför inte ”färdiga paket” utan vill ha ett samtal med dig  för att se var Progresi bäst kan hjälpa dig/er. Mer än 20 års erfarenhet av människors utveckling i både näringslivet och offentlig sektor ger en bred bas att plocka från.

Progresi assessment & development grundades 2010 av Carola Hällgren. Affärsidén är bedömning och utveckling av företags “mjukare värden” samt dess chefer och medarbetare.

Progresi betyder ”gå framåt”, ”göra framsteg” på esperanto. Det är kort och gott även drivkraften bakom företaget. Progresi vänder sig till dig och er som vill utvecklas!

Carola Hällgren konsultprofil

Sagt om Carola Hällgren

Tjänster Progresi erbjuder

Individuellt ledarstöd

ett annat ord för coaching

Progresi har lång erfarenhet av att arbeta med stöd till och utveckling av individer. Precis som i all annan utveckling är det viktigt att ta reda på vilken form av stöd eller utveckling en individ behöver innan processen startar.

Grupputveckling

för ledare och medarbetare

Progresi hjälper företag att utveckla dess ledningsgrupp genom att arbeta med gruppens kommunikation, värderingar, företagets strategier mm. Progresi har samarbete med andra företag och fristående konsulter vilket möjliggör större åtaganden om t ex individuell coaching erbjuds till samtliga i en ledningsgrupp.

Ledarprogram

utvecklar individerna mer på djupet

Progresi hjälper företag att bygga ledarutvecklingsprogram eller delar av program utifrån företagets strategi, mål och värderingar. Kan också genomföra utbildningarna och se till att tillsätta rätt kompetens till rätt avsnitt/modul i själva genomförandet. Progresi hjälper er med allt från projektledning, produktion till genomförande.

Grupputveckling

säkerställ processerna vid rekrytering

HR har en viktig strategisk funktion att fylla i företag. Progresi hjälper HR funktioner (eller mindre företag där HR inte finns) att säkerställa att HR processerna rekrytering, utvecklingssamtal, Talent Management etc hänger samman med företagets strategi och värderingar